مطالب جدید و خوب همه جور مطالب رو میتونید تو این وبلاگ پیدا کنید و حمایت یادتون نره ! هر گونه انتقاد و پیشنهادی دارید برای ما ارسال فرمایید ... tag:http://pooyakm.mihanblog.com 2020-05-27T10:26:47+01:00 mihanblog.com خرید و فروش کتاب 2018-02-04T08:25:56+01:00 2018-02-04T08:25:56+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/105 پویا خادم مرجع خرید و فروش انواع کتاب های دست دوم و نو : درسی ، کنکوری ، داستان ، آموزشی ، زبان ، علمی ، رمان و ... رایگان  کتاب خود را در کانال زیر بگذارید و بفروشید :  ورود به کانال   مرجع خرید و فروش انواع کتاب های دست دوم و نو : درسی ، کنکوری ، داستان ، آموزشی ، زبان ، علمی ، رمان و ...

 رایگان  کتاب خود را در کانال زیر بگذارید و بفروشید : 

 ورود به کانال  
]]>
عکس های متن دار 2017-11-11T18:55:06+01:00 2017-11-11T18:55:06+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/101 پویا خادم عکس های متن دار انگلیسی به همراه ترجمه در کانال زیر  یادگیری زبان عکس های متن دار انگلیسی به همراه ترجمه در کانال زیر 
 

یادگیری زبان
]]>
گذشته استمراری 2017-11-08T05:55:52+01:00 2017-11-08T05:55:52+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/99 پویا خادم جلسه چهارم :  گذشته استمراری برای بیان عملی که در گذشته  در یک بازه ی زمانی خاص انجام  شده است .* در ترجمه ی  گذشته استمراری  از "داشتن"  استفاده میکنیم. مانند :.She was playingاو داشت بازی می کرد. .I was watching television yesterdayمن دیروز داشتم تلویزیون تماشا می کردم ..This time last  year I was traveling to Shirazپارسال این موقع من در حال سفر به شیراز بودم.*ساختار  گذشته استمراری همانند ساختار حال استمراری می باشد با این تفاوت که به جا
جلسه چهارم :  گذشته استمراری 

برای بیان عملی که در گذشته  در یک بازه ی زمانی خاص انجام  شده است .
* در ترجمه ی  گذشته استمراری  از "داشتن"  استفاده میکنیم. مانند :

.She was playing
او داشت بازی می کرد. 

.I was watching television yesterday
من دیروز داشتم تلویزیون تماشا می کردم .

.This time last  year I was traveling to Shiraz
پارسال این موقع من در حال سفر به شیراز بودم.

*ساختار  گذشته استمراری همانند ساختار حال استمراری می باشد با این تفاوت که به جای am , is , are باید متناسب با ضمیرمان از Was , were استفاده نماییم .

*برای منفی کردن گذشته استمراری کافیست بعد از Was , were حرف not را اضافه کنیم :

.I wasn't going there
من در حال رفتن به آنجا نبودم.

*برای سوالی کردن گذشته استمراری جای was , were را با فاعل عوض می کنیم :

? Were you going there
آیا شما در حال رفتن به آنجا بودین؟

گذشته ساده و استمراری در یک جمله :

? I was washing dishes when the phone rang 
من داشتم ظرف ها را می شستم که تلفن زنگ زد .

. Sara saw her husband when she was walking home
سارا شوهرش را دید موقعی که داشت به خانه می رفت.
ادامه گرامر در کانال زیر :

Telegram.me/yadgiriezaban

]]>
گذشته ساده 2017-11-06T17:59:47+01:00 2017-11-06T17:59:47+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/95 پویا خادم جلسه سوم : گذشته سادههر گاه بخواهیم عملی را که در گذشته انجام شده و یا اتفاق افتاده است را بیان کنیم باید از گذشته ساده استفاده کنیم .  زمان گذشته همانند زمان حال دارای دو نوع گذشته ساده و گذشته استمراری میباشد.I watched television yesterdayمن  دیروز تلویزیون تماشا کردم .They went to the party last weekآن ها هفته ی پیش به مهمانی رفتند.افعال به دو نوع با قاعده و بی قاعده تقسیم میشوند :برای بیان فعل با قاعده در زبان گذشته ساده فقط کافیست به آن ed اضافه نماییم : start  ==> جلسه سوم : گذشته ساده

هر گاه بخواهیم عملی را که در گذشته انجام شده و یا اتفاق افتاده است را بیان کنیم باید از گذشته ساده استفاده کنیم .  زمان گذشته همانند زمان حال دارای دو نوع گذشته ساده و گذشته استمراری میباشد.

I watched television yesterday
من  دیروز تلویزیون تماشا کردم .

They went to the party last week
آن ها هفته ی پیش به مهمانی رفتند.

افعال به دو نوع با قاعده و بی قاعده تقسیم میشوند :

برای بیان فعل با قاعده در زبان گذشته ساده فقط کافیست به آن ed اضافه نماییم : 

start  ==> started
stay ==> stayed
dance ==> danced
help ==> helped

برای بیان افعال بی قاعده در زبان گذشته ساده باید آن ها را حفظ کنید .
مانند :
take ==> took
give ==> gave
do ==> did
sing ==> sang
 
به مثال زیر توجه نمایید :
 !Yesterday I took shower and brushed my teeth
من دیروز حمام کردم و دندان هایم را مسواک زدم !

* برای سوالی و منفی کردن افعال گذشته  ساده از did استفاده می کنیم و همچنین زمان فعل جمله را به حال تبدیل میکنیم .

نحوه ی منفی کردن جملات گذشته ساده :
قسمت اول فعل + did not + فاعل
 
!I didn't watch television yesterday
*دقت داشته باشید که زمان فعل watch حال ساده میباشد .

نحوه ی سوالی کردن جملات گذشته ساده :
قسمت اول فعل + فاعل + did

!Did you give me your pen  yesterday
*دقت داشته باشید که زمان فعل give حال ساده میباشد .
]]>
حال استمراری 2017-11-02T06:30:00+01:00 2017-11-02T06:30:00+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/93 پویا خادم جلسه  دوم :  حال استمراری حال استمراری  زمانی به کار میرود که در زمان حال عملی به صورت تکرار شونده انجام میشود  یعنی  عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد.I am going to the partyمن دارم به مهمانی میروم .he is doing his homeworkاو دارد تکالیفش را انجام میدهد.?Are you drinking waterآیا شما دارید آب مینوشید؟*در ترجمه ی حال استمراری  متناسب با ضمیرمان از فعل داشتن  استفاده مینماییم. * توجه نمایید که حال استمراری را با حال ساده اشتباه نگیرید.ساخت
جلسه  دوم :  حال استمراری 

حال استمراری  زمانی به کار میرود که در زمان حال عملی به صورت تکرار شونده انجام میشود  یعنی  عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد.

I am going to the party
من دارم به مهمانی میروم .

he is doing his homework
او دارد تکالیفش را انجام میدهد.

?Are you drinking water
آیا شما دارید آب مینوشید؟

*در ترجمه ی حال استمراری  متناسب با ضمیرمان از فعل داشتن  استفاده مینماییم. 
* توجه نمایید که حال استمراری را با حال ساده اشتباه نگیرید.

ساختار حال استمراری :
subject + am , is , are + verb + ing 

منظور از subject نهاد و منظور از verb فعل میباشد . 

*برای منفی کردن جمله باید not را بعد از  am , is , are اضافه کنید . 
مثل :
?Why aren’t you studying now
چرا شما الان درس نمیخوانید؟
]]>
حال ساده 2017-10-31T06:30:00+01:00 2017-10-31T06:30:00+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/92 پویا خادم جلسه اول :  حال ساده از حال ساده برای اتفاقاتی که بصورت عمومی و یا بصورت مکرر اتفاق می افتد استفاده میشود. به مثال های زیر توجه کنید :.I  wash my car once a monthمن یکبار در ماه ماشینم را می شویم..I live with my parentsمن با خانواده ام زندگی میکنم ..I like teaمن چای دوست دارم.ساختار حال ساده : قسمت اول فعل + فاعل*توجه داشته باشید برای سوم شخص باید حرف s را به فعل خود اضافه نماییم . مانند : .He works at homeاو در خانه کار میکند .  *در زمان حال ساده از ق جلسه اول :  حال ساده 

از حال ساده برای اتفاقاتی که بصورت عمومی و یا بصورت مکرر اتفاق می افتد استفاده میشود. 
به مثال های زیر توجه کنید :

.I  wash my car once a month
من یکبار در ماه ماشینم را می شویم.

.I live with my parents
من با خانواده ام زندگی میکنم .

.I like tea
من چای دوست دارم.

ساختار حال ساده : 
قسمت اول فعل + فاعل

*توجه داشته باشید برای سوم شخص باید حرف s را به فعل خود اضافه نماییم . مانند : 
.He works at home
او در خانه کار میکند .  

*در زمان حال ساده از قیود تکرار always , usually, never , often ,sometimes  استفاده می شود. مانند :
.I usually drive to work 
من معمولا با ماشین به سرکار می روم .
]]>
دانستنی های جالب درباره ی سریال بازی تاج و تخت 2017-10-30T14:26:22+01:00 2017-10-30T14:26:22+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/90 پویا خادم ۱-بازیگر ایمون تارگرین در زندگی واقعی اش نابینا است«پیتر واگان» ، بازیگر “استاد ایمون” در سریال «بازی تاج و تخت» تا حدود زیادی نابینا است! در خود این مجموعه ، تارگارین پیر قدیمی ترین فرد در گروه نگهبانان شب است. او خودش رو از جنگ و سیاست های هفت پادشاهی دور کرده است و دوست دارد به دور از حکومت های هفت پادشاهی زندگی کند. علاوه بر این مجموعه تلویزیونی معروف ، واگان در سریال های مشهور دیگری حضور داشته است و مدت زیادی است که در حرفه بازیگری است. در سال ۲۰۰۷ مجله “شراپشایر ” مصاحبه ای رو با این

۱-بازیگر ایمون تارگرین در زندگی واقعی اش نابینا است

ایمون تارگرین

«پیتر واگان» ، بازیگر “استاد ایمون” در سریال «بازی تاج و تخت» تا حدود زیادی نابینا است! در خود این مجموعه ، تارگارین پیر قدیمی ترین فرد در گروه نگهبانان شب است. او خودش رو از جنگ و سیاست های هفت پادشاهی دور کرده است و دوست دارد به دور از حکومت های هفت پادشاهی زندگی کند. علاوه بر این مجموعه تلویزیونی معروف ، واگان در سریال های مشهور دیگری حضور داشته است و مدت زیادی است که در حرفه بازیگری است. در سال ۲۰۰۷ مجله “شراپشایر ” مصاحبه ای رو با این بازیگر انجام داده است. او در این مصاحبه گفته که تا زمانی که زنده باشه دوست داره در این حرفه مشغول به کار باشه. او همچنین می گوید: ” تا زمانی که تو سالم و سرحال برای ادامه دادن هستی، و پیشنهاد بهت داده میشه ، ادامه بده …” او در سال ۱۹۲۳ به دنیا آمده است. زمانی که این مصاحبه از اون گرفته شد ، او ۸۴ ساله بود. او هم اکنون ۹۱ سال سن دارد و هنوز حرفه بازیگری را ادامه می دهد.

۲- همه ی شمشیر های سریال واقعی هستند!


این مطلب جالب رو شاید خیلی ها ندونن. شاید شما هم فکر کنید که شمشیر هایی که در فیلم مورد استفاده قرار میگیره ، پلاستیکی باشه و رنگ شده است. اما با کمال تعجب سازندگان این سریال اصرار داشتند تا یک آهنگر واقعی ، این شمشیر هارا بسازد. “تونی سواتون” استاد آهنگر معروف آمریکایی است که در ویدیو هایی که در شبکه “یوتیوب” با نام «Man at Arms» منتشر کرده است ، چگونگی ساخت شمشیر های “جیمی لنیستر”  را نشان می دهد. این آهنگر تا به امروز حدود ۳۰۰ شمشیر برای این مجموعه ساخته است که ابتدا با یک قالب این شمشیر هارا می برد و در یک کوره ۱۵۰۰ درجه ای شمشیر را قرار می دهد تا ذوب شود و شکل بگیرد.

۳- جان اسنو هیچوقت نمی تواند از دیوار بالا برود

جان اسنو


۴- بیشترین سریال با دانلود غیر قانونی است.


۵- حتی لباس ها هم حرفی برای گفتن دارند!

]]>
استیکر تلگرام 2017-10-29T18:28:20+01:00 2017-10-29T18:28:20+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/89 پویا خادم اگر نیاز به استیکر تلگرام برای کانال و یا گروه خود دارید ما استیکر مورد نظر شما را میسازیم .به لینک زیر پیام بدهید :استیکر  اگر نیاز به استیکر تلگرام برای کانال و یا گروه خود دارید ما استیکر مورد نظر شما را میسازیم .
به لینک زیر پیام بدهید :


]]>
اطلاعات عمومی 2017-10-25T14:55:37+01:00 2017-10-25T14:55:37+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/88 پویا خادم آیا میدانستید اسنپ ۷ میلیون کاربر فعال، ۷۰۰ هزار سفر در روز و‌ در ۷ شهر ایران حضور دارد ؟؟؟ بنا بر این آمار، اسنپ هفتمین سامانه آنلاین تاکسی در دنیاست. اسنپآیا میدانستید 
اسنپ ۷ میلیون کاربر فعال، ۷۰۰ هزار سفر در روز و‌ در ۷ شهر ایران حضور دارد ؟؟؟
 بنا بر این آمار، اسنپ هفتمین سامانه آنلاین تاکسی در دنیاست.
]]>
زبان انگلیسی 2017-10-25T14:43:27+01:00 2017-10-25T14:43:27+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/86 پویا خادم سلام دوستان عزیزم یه کانال داخل تلگرام زدم برای یادگیری زبان هستش تدریس زبان به صورت خصوصی هم دارم .خوشحال میشم یه سر به کانالم بزنید ...آدرس کانال : https://telegram.me/yadgiriezaban سلام دوستان عزیزم یه کانال داخل تلگرام زدم برای یادگیری زبان هستش تدریس زبان به صورت خصوصی هم دارم .
خوشحال میشم یه سر به کانالم بزنید ...
آدرس کانال : 

https://telegram.me/yadgiriezaban
]]>
اسکن مدارک 2017-09-19T16:49:03+01:00 2017-09-19T16:49:03+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/85 پویا خادم برای اسکن مدارک خود برای ثبت نام در دانشگاه و ... بر روی گزینه ی زیر کلیک نمایید : اسکن* هزینه ی هر صفحه از اسکن 1000 تومان میباشد. برای اسکن مدارک خود برای ثبت نام در دانشگاه و ... بر روی گزینه ی زیر کلیک نمایید :


اسکن


* هزینه ی هر صفحه از اسکن 1000 تومان میباشد.

]]>
بستنی 2017-09-02T06:04:29+01:00 2017-09-02T06:04:29+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/84 پویا خادم بستنی نوعی دسر منجمد است، که باید شامل حداقل ۱۰٪ چربی شیر باشد. مقدار این چربی می‌تواند از ۱۰ تا ۱۶ درصد تغییر یابد که معمولاً بستنی‌ها حاوی ۱۴٪ چربی شیر هستند ، همچنین بستنی می‌تواند شامل دیگر انواع لبنیات مثل خامه باشد که به همراه مواد شیرین‌کننده و طعم‌دهنده تهیه می‌شود. اولین کارخانه صنعتی بستنی‌سازی جهان در سال ۱۸۵۱در مریلند، کار خود را آغاز نمود. در ایران باستان، مردم افشره انگور را روی مقداری برف در کاسه‌ای می‌ریختن بستنی نوعی دسر منجمد است، که باید شامل حداقل ۱۰٪ چربی شیر باشد. مقدار این چربی می‌تواند از ۱۰ تا ۱۶ درصد تغییر یابد که معمولاً بستنی‌ها حاوی ۱۴٪ چربی شیر هستند ، همچنین بستنی می‌تواند شامل دیگر انواع لبنیات مثل خامه باشد که به همراه مواد شیرین‌کننده و طعم‌دهنده تهیه می‌شود. اولین کارخانه صنعتی بستنی‌سازی جهان در سال ۱۸۵۱در مریلند، کار خود را آغاز نمود.

در ایران باستان، مردم افشره انگور را روی مقداری برف در کاسه‌ای می‌ریختند و آنرا به عنوان دسر، مخصوصاً هنگام گرمی هوا صرف می‌کرده‌اند. برف یا از زیرزمین‌های سردی به نام یخچال، یا از برف باقی‌مانده بر روی کوه‌های اطراف پایتخت تابستانه، هگمتانه، برداشت می‌شده است. مصرف این خوراکی با نام برف و شیره حتی تا اوایل دهه شصت هم در ایران مرسوم بوده است.

اولین مغازه بستنی فروشی در آمریکا در سال ۱۷۷۶ در نیویورک شروع به کار کرد. مهاجران آمریکایی اولین کسانی بودند که اصطلاح ice cream را به کار بردند. اصطلاحی که در ابتدا iced cream بود و بعدها بصورت ice cream کوتاه شد. هم چنین Burt Baskin و Irvine "Irv" Robbins دو برادرخوانده بودند، که برای اولین بار در کالیفرنیای آمریکا فروشگاه‌های Baskin-Robbins را راه‌اندازی کردند؛ که فروشگاه‌های این دو برادر در کالیفرنیا معروف شد.

در سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه ساختن بستنی در ایران متداول شد و معروف‌ترین بستنی فروش بعدی تهران یعنی ممدریش بستنی خامه‌دار مخصوصی تهیه می‌کرد که در تهران مردم استقبال زیادی از آن کردند.


بستنی دارای تنوع‌های گوناگونی است. مانند بستنی‌های سنتی، بستنی‌های ایتالیایی یا میوه‌ای، میلک شیک‌ها و بستنی‌های یخی.

قدمت دسرهای یخی در چین به ۴ هزار سال قبل می‌رسد. یک نوع از این دسرها با قرار دادن سنگ نمک و برف در جداره‌های ظروف حاوی شربت تهیه می‌شد (نمک باعث می‌شود دمای یخ‌زدن آب به زیر صفر برسد) و نوع دیگری با قرار دادن شیر، برنج کاملاً پخته به همراه ادویه در داخل برف تهیه می‌شد. بستنی یخی هم با آب‌میوه، عسل و ادویه درست می‌شد. این دسرهای یخی از مسیرهای تجاری وارد ایران هم شدند. همچنین حدود ۴ هزار سال پیش در ایران دسر یخی فالوده با استفاده از یخ، گلاب، آرد برنج رشته‌ای و زعفران و طعم‌دهنده‌های دیگر ساخته می‌شد.


نوعی بستنی با نام بستنی سنتی یا ایرانی در ایران رواج دارد که دارای طعم زعفران و رنگ زرد می‌باشد. این بستنی همراه با خلال پسته و تکه‌های بزرگ خامه‌است و طرفداران زیادی دارد. اکبر مشتی یکی از اولین کسانی بوده که در ایران بستنی فروشی داشته است. بستنی اکبر مشتی با نوع خارجی آن بسیار متفاوت بود. ایرانی‌ها استفاده از گلاب و زعفران را بر ثابت کننده‌ها ترجیح می‌دادند.

پیش از این بستنی‌های سه رنگ در بسیاری از شهرها رواج داشت که رنگ زرد آن زعفرانی، سفید آن وانیلی و رنگ قهوه‌ای دارچینی بود که توسط استاد بستنی ساز این سه رنگ به هم چسبیده و در ظروف یک بار مصرف فروخته می‌شدند.

]]>
پایتون 2017-09-01T11:26:31+01:00 2017-09-01T11:26:31+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/81 پویا خادم پایتون (به انگلیسی: Python) یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا ، شیءگرا و مفسر است که توسط خودو فان روسوم  در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند طراحی شد.فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است . کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند.بر خلاف برخی زبان‌های برنامه‌نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به‌ویژه زبان‌هایی که از گرامر ز آموزش پایتون


پایتون (به انگلیسی: Python) یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا ، شیءگرا و مفسر است که توسط خودو فان روسوم  در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند طراحی شد.
فلسفهٔ ایجاد آن تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است . کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند.

بر خلاف برخی زبان‌های برنامه‌نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به‌ویژه زبان‌هایی که از گرامر زبان سی پیروی می‌کنند) در زبان پایتون ازنویسه فاصله و جلو بردن متن برنامه برای مشخص کردن بلاک‌های کد استفاده می‌شود. به این معنی که تعدادی یکسان از نویسه فاصله در ابتدای سطرهای هر بلاک قرار می‌گیرند، و این تعداد در بلاک‌های کد درونی‌تر افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بلاک‌های کد به صورت خودکار ظاهری مرتب دارند.

پایتون مدل‌های مختلف برنامه‌نویسی (از جمله شیء گرا وبرنامه‌نویسی دستوری و تابع محور) را پشتیبانی می‌کند و برای مشخص کردن نوع متغییرها از یک سامانهٔ پویا استفاده می‌کند.

این زبان از زبان‌های برنامه‌نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شیءگرا است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند.

 پایتون پروژه‌ای آزاد و متن‌باز توسعه‌ یافته ‌است و توسط بنیاد نرم‌افزار پایتون مدیریت می‌گردد.

پایتون اواخر دهه ۱۹۸۰ (میلادی) توسط خودو فان روسومدر مؤسسه ملی تحقیقات ریاضی و رایانه  در کشور هلند ایجاد شد. هدف خَودو ایجاد جانشینی برایزبان برنامه‌نویسی ای‌بی‌سی بود که قابلیت پردازشاستثناها را داشته باشد. خَودو طراح اصلی پایتون است و نقش مداوم او در تصمیم‌گیری پیرامون اهداف پایتون، باعث شد که انجمن پایتون به او لقب دیکتاتور خیرخواه جاویدان را بدهد.

پایتون ۳٫۰ با همان فلسفه ورژن‌های قبل، در حال توسعه یافتن است، بنابراین هر منبعی در فلسفه پایتون، در پایتون ۳٫۰ به خوبی ظاهر خواهد شد. اگر چه، همان‌طور که پایتون روش‌های جدید در برنامه‌ریزی را جمع‌آوری کرده، پایتون ۳٫۰ تأکید زیادی بر از بین بردن ساختارها و ماژول‌های تکراری دارد: «باید یک – و ترجیحاً فقط یک – روش بدیهی برای انجام آن وجود داشته باشد.» با این وجود پایتون ۳٫۰ به ساختار زبان چند نمونه‌ای ادامه خواهد داد. کد نویس‌ها همچنان اختیارات شیء گرایی، برنامه‌نویسی ساخت یافته، برنامه‌نویسی تابعی و دیگر نمونه‌ها را دارند، اما در انتخاب‌های وسیع، جزئیات در پایتون ۳٫۰ آشکارتر از پایتون سری ۲.x هستند.
]]>
انتخاب شغل مناسب 2017-08-04T14:57:49+01:00 2017-08-04T14:57:49+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/78 پویا خادم این روزها انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت تر شده است. این مساله سه دلیل دارد: اول این که امروزه شغل های خیلی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد، دوم اینکه تعریف شغل های مختلف تغییرپذیرتر هستند و سوم این که سطح توقع خیلی بالا رفته است. اکثر خانم ها و آقایانی که امروز وارد بازار کار می شوند، انتظار دارند که طی زندگی شغلی خود، سه بار یا بیشتر، شغل شان را تغییر دهند. در این مقاله 10 قدم مهم را به شما معرفی می کنیم که برای تغییر شغل باید بردارید تا شغلی که انتخاب می کنید از هر جهت برای تان مفید باشد.1 این روزها انتخاب شغل از گذشته خیلی سخت تر شده است. این مساله سه دلیل دارد: اول این که امروزه شغل های خیلی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد، دوم اینکه تعریف شغل های مختلف تغییرپذیرتر هستند و سوم این که سطح توقع خیلی بالا رفته است. اکثر خانم ها و آقایانی که امروز وارد بازار کار می شوند، انتظار دارند که طی زندگی شغلی خود، سه بار یا بیشتر، شغل شان را تغییر دهند. در این مقاله 10 قدم مهم را به شما معرفی می کنیم که برای تغییر شغل باید بردارید تا شغلی که انتخاب می کنید از هر جهت برای تان مفید باشد.

1 – ارزیابی ارزش ها

چه چیز واقعا برای تان اهمیت دارد؟ چه چیز سر حوصله تان می آورد؟ چه کاری را آن قدر دوست دارید که اگر برایش به شما دستمزد داده شود، احساس گناه می کنید؟ این سوالات می تواند به شما کمک کند یکی از مهم ترین عناصر انتخاب شغل را پیدا کنید، یعنی ارزش ها. ارزش های شما تکیه گاه احساسی کاری است که انجام می دهید. در شغل هایی که خوب نتیجه می دهند معمولا بین ارزش های شخصی فرد و کاری که انجام می دهند، هماهنگی وجود دارد. جست و جوی کارتان را با ارزیابی ارزش های تان و نوشتن آن بها با دقت و وضوح هرچه تمام تر، شروع کنید.

2 – تشخیص مهارت ها و استعدادها

مهارت چیزی است که طریق انجام آن را یاد گرفته اید. استعداد چیزی است که با آن به دنیا آمده اید. درک متفاوت بین این دو اهمیت بسیاری دارد. ممکن است در کاری مهارت داشته باشید اما برای تان جالب نباشد. اما این احتمال وجود دارد که اگر استعداد کاری را دارید، بین آن استعداد خاص و ارزش های تان تطابق وجود داشته باشد. این یعنی شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید بسیار بیشتر لذت می برید تا کارهایی که مهارت انجام آن را آموخته باشید.

3 – تعیین اولویت ها

همه ما اولویت های خاصی در زندگی خود داریم. در برخورد خود با دیگران، در طرز فکر خود و تصمیم گیری های مان، در ارجحیت دادن به مفاهیم مقابل انسان ها یا برعکس و میزان راحتی خود با ابهامات زندگی. برای خیلی از افراد، این اولویت ها در سطح ناخودآگاه شان عمل می کند اما شدیدا بر عملکرد ما با دیگران تاثیر می گذارد. شاید این سوال ها بتواند رد فم این قضیه کمک تان کند. آیا خودتان را فردی شهودی می دانید؟ آیا رفت و آمدی هستید یا دوست دارید بیشتر در خانه بمانید؟ در رویارویی با تصمیم گیری ها، آیا به واقعیات تکیه می کنید یا احساسات تان؟ پاسخ شما به این سوالات شمار ا به کاری که انجام دهید نزدیک تر می کند.

4 – تجربه

هیچ جایزگینی برای تجربه وجود ندارد. هرچه بیشتر بهتر است. می توان گفت تقریبا همه مشاغل از بیرون، متفاوت از درون آن به نظر می رسند. اگر به تازگی وارد بازار کار شده اید یا می خواهید شغل تان را تغییر دهید، با افرادی صحبت کنید که در آن شغل دست دارند. شغلی در آن زمینه یا صنعت برای خود پیدا کنید و مطئن باشید همانی خواهد بود که همیشه می خواستید. و به هیچ وجه فقط به یک تجربه کاری تکیه نکنید. تا آن جا که می توانید در زمینه کاری خود، تجربه بیندوزید. باتجربه خواهید فهمید که کاری به دردتان می خورد و با ارزش ها و اولویت های تان جور است یا نه.

5 – تخصص اندوزی

در این دنیای مملو از اطلاعات تکنیکی، فشار زیادی برای تخصصی کردن علوم یعنی بیسشتر و بیشتر دانستن درمورد یک رشته محدود است. این خطرناک است، چون این احتمال وجود دارد که شدیدا از رده خارج شوید. خیلی افراد کارشان را به این علت از دست می دهند که به تدریج دیدی کانونی نسبت به شخص یا چیزی که هستند و توانایی های شان پیدا می کنند. بحث قدیمی تخصص گرایی مقابل کلی گرایی این روزها نامی تازه گرفته است: متخصص کلی گرا. یعنی کسی که باوجود داشتن شمای کلی از کار، در زمینه های مختلفی از آن تخصص پیدا کرده است. این روزها سواد به این گفته می شود. این که تا می توانید درمورد موضوعی که دسوت دارید در زمینه کاری تان اطلاعات جمع کنید و مقصد و هدف آن رشته را دنبال کنید.

6 – در اولین شغل، اول تجربه بد پول

شاید با معدل خیلی بالا از دانشگاه فراغ التحصیل شده باشید. اما وقتی می خواهید وارد بازار کار شوید، اولویت ها حرف اول را می زنند. یک راه خوب برای بالا بردن فرصت های شغلی خود این است که از خودتان سوال کنید: «کدام مقام امکان بیشتری برای ام فراهم می کند که در کارم بهترین باشم؟» و شاید آن کار همانی نباشد که حقوق دل خواه تان را به شما عرضه کند.

7 – انتخاب شغلی که بتوانید 110 درصد به آن متعهد شوید

تعهد پایین و عملکرد متوسط این روزها به هیچ وجه قابل قبول نیستند. مشکل این جاست که ممکن است زمانی پی به مفهوم این جمله ببرید که دیگر از کار اخراج شده باشید. پس چطور باید خودتان را محافظت کنید؟ اگر کاری را پیدا کنید که بتوانید 110 درصد به آن متعهد شوید، هیچ وقت با چنین مشکلی مواجه نخواهید شد.

8 – بناکردن سبک زندگی براساس درآمدتان نه توقعات تان

خیلی از شغل هایی که این روزها دنبال نیروی کار است، وعده می دهد که طی دو سال حقوق میلیونی برای تان درست کند. مشکل این جاست که خیلی از تازه واردان به آن کارها با این ایده وارد آن کار می شوند و خرج و مخارج شان را هم با همان ایده انجام می دهند. یک راه بهتر برای شروع این است که درست از همان آغاز کار، سبک زندگی تان را طوری ساختاربندی کنید که بتوانید 10 درصد از حقوق تان را هر ماه کنار بگذراید. پس انداز عاقلانه همیشه یکی از بهترین راه های پیشرفت بوده است.

9 – گذاشتن 5 درصد از زمان، انرژی و پول تان برای پیشرفت

نمی توانید منتظر کارفمای تان بمانید که لقمه را دهان تان بگذارد. نکته این جاست که نمی توانید در این زمینه به او اطمینان کنید. کارفرمایان امروزی می خواهند هر تومانی که از جیب شان بیرون می رود، با چند تومان جایگزین شود. آن ها روی شما سرمایه گذاری می کنند و وقتی بتوانند یک سود فوری و خوب یا نیرو و مهارتی خاص در شما ببینند، سریع دست به کار می شوند. نکته این جاست که نمی توانید روی هیچ کدام این ها حساب کنید. خودتان باید دست به کار شوید و با تلاش زیاد خودتان را جلو ببرید.

10 – تمایل به ایجاد تغییر و تطابق

اگر مراحل قبلی را که ذکر شد مطالعه کنید، جای تاکید روی هدف را خالی می بینید. دلیل آن این نیست که اهداف اهمیت ندارند. بلکه هدف شما معمولا از همه آن عوامل دیگری که به آن اشاره شد، مثل ارزش ها، مهارت ها، استعدادها و... ناشی می شوند و حتی اگر آن ها را در دفترتان یادداشت کنید یا روی آینه بنتویسید، بازهم نمی توانید نیاز به تغییر و انطباق و سازگاری با شرایط جدید، رشد خودتان و توسعه فرصت های تان را بپوشانید. تفاوت این جا بین «جهت» و «برنامه» است. مورچه برای خود جهتی دارد اما برنامه ندارد. او می داند که کجا می خواهد برود و برای رسیدن به آن جا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. اما آن مورچه این جهت را جایی ننوشته است. فقط با اطمینان کامل می داند که جهت اصلی او به آن سمت است و باید به آن جا برسد. جهت شغلی دنیای امروز هم به همین منوال است.

نتیجه گیری کلی برای بهترین شغل این است که اجازه ندهیم تا روزمرگی و احتیاجات زندگی ما را به سمت شغل خاصی هدایت کند. خود ما باید شغلی را انتخاب و برای به دست آوردن، حفظ و ثباتش تلاش کنیم. پس به امید شغل مناسب بی کار نمانید.
]]>
فروشگاه محصولات رزینی 2017-08-02T10:26:25+01:00 2017-08-02T10:26:25+01:00 tag:http://pooyakm.mihanblog.com/post/77 پویا خادم مژده به شما دوستان عزیز کانالی پر از محصولات هنری و رزینی با قیمت بسیار مناسب یبار دیدنش ضرر نداره  Https://Telegram.me/reezinخواهشمندیم لینک کانال را به دوستان خود ارسال نمایید.  قرعه کشی در کانال به زودی  ... مژده به شما دوستان عزیز 
کانالی پر از محصولات هنری و رزینی با قیمت بسیار مناسب 
یبار دیدنش ضرر نداره  

Https://Telegram.me/reezin

خواهشمندیم لینک کانال را به دوستان خود ارسال نمایید.  

قرعه کشی در کانال به زودی  ...

]]>